Ống dẫn nước bạt PVC

/
Ống dẫn nước bằng bạt hay ống bạt cốt dù, hoặc ống bạt phủ mềm, ống bạt nhựa.
nha leu dan loi (1)

Nhà lều dẫn lối di động

/
Nhà lều dẫn lối di động hay còn gọi là lều xếp di động hoặc lều dẫn lối.

Túi chứa nước thử tải !!!

/
Túi chứa nước thử tải (túi thử tải): Túi…