Bạt Che Xe Tải Taya – 0.42mm – 490gsm:

Bạt Che Xe Tải Taya - 0.42mm - 490gsm

Bạt Che Xe Tải Taya – 0.42mm – 490gsm

Dưới đây là thông số bạt xe tải TAYA có độ dày 0.42mm – 490gsm

%0

STT

NỘI DUNG

THÔNG SỐ

1 TÊN SẢN PHẨM VẢI BẠT TARPAULIN / BẠT CHE XE TẢI TAYA / BẠT XE TẢI TAYA
2 SỢI VẢI Polyester 500D x 500D
3 MẬT ĐỘ SỢI 18 x 17 (Inch2)
4 HOA VĂN BỀ MẶT HÌNH KIM CƯƠNG
5 KHỔ 1.524M
6 ĐỘ DÀY 0.42mm (+-0.03mm)
7 BỀ MẶT / MÀU SẮC PVC / XANH ĐEN, XANH RÊU
8