Bài viết

bat-pvc-5-lop-(2)

Tìm hiểu về bạt PVC tarpaulin và ứng dụng trong cuộc sống

/
Bạt PVC tarpaulin ( bạt nhựa PVC ): Đầu tiên chúng…

Ống dẫn nước bạt PVC

/
Ống dẫn nước bằng bạt hay ống bạt cốt dù, hoặc ống bạt phủ mềm, ống bạt nhựa.